Registrácia áut

Ak ste práve nadobudli vytúžené vozidlo a nemáte na čakanie v radoch čas, naše služby sú tu práve pre Vás. Možno máte trvalý pobyt v inom meste ako je vaša práca, možno si nechcete vyberať dovolenku. Tešte sa z auta ihneď a nekazte si radosť čakaním v rade na polícii. Všetky administratívne úkony spojené s prihlásením auta vybavíme za vás aj spolu s uzavretím PZP. 
Prihlásenie vozidla nemusíte absolvovať osobne. Radi vám s prihlásením auta pomôžeme. Spoľahnite sa na nás a vyplňte  Splnomocnenie na prepis inou osobou. Váš podpis na splnomocnení musí byť Overený notárom. Preberáme na seba všetku zodpovednosť za prihlásenie vozidla a všetky potrebné úkony vykonáme za vás. 

 

Prihásenie Dovezeného vozidla. 50,-€ 

 

Prihláseniu individuálne dovezeného vozidla zo zahraničia predchádza množstvo zložitých úkonov od prekladu dokumentov cez kontrolu originality, stanice technickej kontroly,emisnej kontroly a zahájení prihlasovania na odbore dopravy a končiac na dopravnom inšpektoráte.

Všetky tieto kroky vybavíme s vaším vozidlom za Vás v čo najkratšom možnom čase.

V rámci Košíc, Košice okolie je táto služba spoplatnená sumou 50,-€ vrátane DPH. 

Prihasujeme jednotlivo dovezené vozidla aj v iných okresoch kde je individualne ocenenie ( štandardne je to 50,-€ + cestovné náklady )

 

Prihlásenie, Odhlásenie , Prepis vozidla už prihláseného v SR 35,-€

 

Každé vozidlo, ktoré podľa zákona musí byť evidované a označené evidenčným číslom, je potrebné prihlásiť do evidencie na okresnom inšpektoráte. Pokiaľ kupujete ojazdené vozidlo, predávajúci je povinný toto vozidlo odhlásiť z evidencie. Potom ste na rade vy. Vozidlo musíte opätovne prihlásiť na polícii v mieste vášho trvalého pobytu (v prípade firemného vozidla v mieste sídla spoločnosti). Do 15 od dňa nadobudnutia ste povinný registrovať vozidlo a uviesť, kto je jeho držiteľom.

Ak už kupujete alebo predávate vozidlo všetky formality za Vás na dopravnom inšpektoráte vybavíme za Vás za poplatok 35,-€

k tomu je tiež potrebne notársky overené splnomocnenie na vykonanie potrebných evidenčných úkonov. Tiež Vám bezplatne vybavíme pri predaji vozidla aj zrušenie Vášho PZP poprípade Hav. poistenia.

 

Všetky ceny su uvedené vrátane sumy DPH.

Naši partneri